Privacyverklaring

Pedicuresalon Happy Foot zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en waarom, en u kunt uw rechten met betrekking tot deze verwerking nalezen. Voor vragen over privacy kunt u ons contactformulier invullen.

Gegevens

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken en volgens welke juridische grondslag wij deze mogen verwerken.

Administratie
Voor de financiële administratie verwerken wij uw naam, (factuur)adres, telefoonnummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan de betaling niet verwerkt worden. Daarnaast noteren wij een korte omschrijving van de behandeling en belangrijke achtergrondinformatie voor diabetes- en reumapatiënten.
Deze gegevens zijn dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode verwijderen wij deze gegevens, tenzij u nog steeds door ons wordt behandeld.

Social media
Wij maken gebruik van social media om eerdere behandelingen aan potentiële klanten te laten zien. Dit zijn voor- en na foto’s van de behandeling. Indien u hier mondelinge toestemming voor heeft gegeven tijdens de afspraak kunnen wij deze online plaatsen. Deze foto’s bewaren wij onbeperkt in ons archief, totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Gegevens delen
Uw gegevens maken wij niet openbaar en zij worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u ons altijd een bericht sturen.

 • Inzage
  U kunt altijd een verzoek doen om uw gegevens in te zien.
 • Wijziging
  Indien u na inzage uw gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Pedicuresalon Happy Foot.
 • Intrekking
  U heeft het recht om uw toestemming voor de verstrekte gegevens in te trekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de diensten die wij leveren.